ഒന്നാം ഖലീഫ അബൂബകർ സിദീഖ് رضية الله عنه ജീവിതവും ചരിത്രവും :DR MUHAMED ASHRAF MOULAVI MADEENA

kahleefa aboobakar

മദീന മലിക്  ഫഹദ് ഖുർആൻ  പ്രിന്റിംഗ് കോമ്പ്ലെക്സ്  ഏഷ്യൻ ഭാഷാ തലവനും പ്രസിദ്ധ ചരിത്ര പണ്ഡിതനുമായ ഡോക്ടർ മുഹമദ് അഷ്‌റഫ്‌ മലൈബാരി നടത്തിയ പഴയ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഓഡിയോ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാം ഖലീഫ അബൂബകർ സിദ്ധീഖു്  رضي الله عنه നെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര പഠന ക്ലാസ് ..

Part 01:

Download

 

 

Part 02

Download

 

 

 

Part 03:

Download

 

 

Part 04:

Download

 

 

Part 05:

Download

 

 

Part 06

Download

 

 

Part 07:

Download

 

 

Part 08: