അഹ്ലുസ്സുന്നത്തിവൽ ജമാഅ: (ഉപ്പള പ്രോഗ്രാം) : ABDUL MUHSIN AIDEED

uppala-01

  • അല്ലാഹുവിന്റെ അന്തിമ പ്രവാചകന്റെ_ صلى الله عليه وسلم_ മേൽ അവതരിച്ച ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം

    അഹ്ലുസ്സുന്നത്തിവൽ ജമാഅ: (ഉപ്പള പ്രോഗ്രാം) 1438
    AHLUSSUNNATHI VAL JAMAA ( UPPALA PUBLIC PROGRAMME)

  • ഉപ്പള പൊതു പരിപാടി ( അബ്ദുൽ മുഹ്‌സിൻ ഐദീദ് )
    ABDUL MUHSIN AIDEED