ഇൽമും ദഅവത്തും അൽ-ഇ സ്വ് ലാഹിന്റെ പങ്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും : KK ZAKARIYYA SWALAAHI

dfdfdfdfdf

അഹലുസ്സുന്നയുടെ ആശയ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്യം ഇല്ലാതെ തുറന്നു പറയുന്ന, അഹലുസ്സുന്നയുടെ എതിരാളികളുടെ തനിനിറം വ്യക്തമാക്കുന്ന
അല്‍ ഇസ്ലാഹിനെ കുറിച് ……………..
ഇൽമും ദഅവത്തും,*
*അൽ-ഇ സ്വ് ലാഹിന്റെ പങ്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും….*
അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോട് ……
സ്നേഹപൂർവ്വം.കെകെ സകരിയ്യ സ്വലാഹി
1438 MUHARAM 22_

Comments are closed.