അല്‍ അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്നാ_വഴി വിളക്ക് ദുറൂസ് : SHAMSUDEEN FAREED PALATH

*صَوْتُ الحَقِّ ..صَدَى العِلْمِ*
*നേരിന്റെ ശബ്ദം – അറിവിന്റെ പ്രതിധ്വനി*
الأسماءالحسنى
അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന –
ശംസുദ്ദീൻ പാലത്ത്
PART 01: