01-04 അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക :ജുമുഅ ഖുതുബ: SHAMSUDEEN PALATH

untitled

ജുമുഅ ഖുതുബ/ മസ്ജിദുല്‍ റഹ്മാന്‍ വാടാനപ്പള്ളി /ശംസുദ്ധീന്‍ പാലത്ത് 
അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക

 

PART 01 അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക
1439 RA AWAL 27

PART 02  അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക ;അവന്റെ നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ..
1439 RA AKHIR 04

 

PART 03  അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക ;ആയത്തുൽ കുർസിയിലൂടെ
1439 RA AKHIR 11

PART 04  അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക ;അല്ലാഹു സർവ വ്യാപിയോ ?
1439 RA AKHIR 18