ഉമര്‍ رضي الله عنه ജീവ ചരിത്രം : MUHAMED NASWEEF IBRAHEEM_ 1439 h

umar

ഉമര്‍ رضي الله عنه ജീവ ചരിത്രം
BIOGRAPHY OF KHALEEFA UMAR رضي الله عنه
: MUHAMED NASWEEF IBRAHEEM_ 1439 h
ബാല്യം_യുവത്വം_ഇസ്ലാം ആകുന്നതിനു മുമ്പ്_റസൂലിനോപ്പം_ജാഹിലിയ്യത്തില്‍_ഖലീഫ ആയ ശേഷം_ക്ഷാമം പിടിപെട്ട വര്‍ഷം_ചരിത്രത്തിലെ ഫവാഇദകള്‍

14 MB  AUDIO MP3 FILE _ PRESS DOWNLOAD BUTTON

 

Comments are closed.