1-3: മന്ത്രവും മന്ത്രവാദവും: SHAMSUDEEN PALATH

mandravum-mandra-vaadavum

മന്ത്രവും മന്ത്രവാദവും  _MANDRAVUM MANDRA VAADAVUM
ജുമുഅ ഖുതുബ _    മസ്ജിദുല്‍ റഹ്മാന്‍ വാടാനപ്പള്ളി _ഷംസുദീന്‍ പാലത്ത് _SHAMSUDEEN PALATH

PART 01


PART 02


PART 03

Comments are closed.