മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം :438 ദുല്‍ ഖഅദ 25_ജുമുഅ ഖുതുബ

മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ,
ദുൽഹജ്ജിലെ 10 ദിവസം, ഉദ്ഹിയ്യത്ത്: ശ്രേഷ്ഠതകൾ…
1438 ദുല്‍ ഖഅദ 25_ജുമുഅ ഖുതുബ…
കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്
———————————
MUSLIM STHREEYUDE VASTHRAM_JUMUA KHUTUBA 1438 DUL QADA 25_NIYAF BIN KHALID
KANNUR CITY SALAFI MASJID
MP3

Comments are closed.