മുസ്ലിംകള്‍ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ : SALMAN SWALAHI

sdsdasasd

മുസ്‌ലിംകൾ ഇന്നു നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും നബി (സ) പഠിപ്പിച്ച ثوبان رضي الله عنه വിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസിന്റെ അർഥവും വിശദീകരണവും
MUSLIMKAL NERIDUNNA PRATHI SANDHIKAL _ SALMAN SWALAHI