നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകൾ – 1437 സഫർ 15

safar 15

ഇമാം ഷാഫീ മദുഹബിലെ സുൽതാനുൽ ഉലമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലാമാ ഇസ്സുബുനു അബ്ദുൽ അസീസ്‌ ബിനു അബ്ദുസ്സലാം എന്ന പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ , ശൈഖ് നാസരുധീൻ അൽബാനി അദ്ധേഹത്തിന്റെ തഹ്ഖീഖ് സഹിതം പുറത്തിറക്കിയ بداية السول في تفضيل الرسول എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള , റസൂൽ صلى الله عليه وسلم യുടെ പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകൾ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ ഖുതുബയിൽ ….

നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ സവിശേഷതകൾ – 1437 സഫർ 15  – Dr KK Zakariya swalahi

PDF LINK—— https://drive.google.com/file/d/0B63aMwrFgIf1Zm43Z3NxS3JZM2s/view?usp=sharing

Jumua Khutuba 1437 safar 15  Calicut Vattakkainar***

Download

 

 

PDF LINK——   https://drive.google.com/file/d/0B63aMwrFgIf1Zm43Z3NxS3JZM2s/view?usp=sharing

തുടരും  إن شاء الله