ഖസീദത്തുൽ ബുർദ്ദ ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സത്യങ്ങൾ : KK ZAKARIYYA SWALAHI

രചിയിതാവിന്റെ ലഖു ചരിത്രം… ബുർദയിലെ ശിർക്കൻ വരികൾ … ബുർദയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെ ? ബുർദ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ദിക്‌റോ? കാല വിപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ബുർദ ചൊല്ലിയാൽ രക്ഷയുണ്ടാകുമോ ?
ഖസീദത്തു ബുർദ്ദ ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സത്യങ്ങൾ ( ബുർദ്ദയിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഷോർട്ട് ക്ലിപ്പ്_ കെകെ സകരിയ്യ സ്വലാഹി _ മക്ക അസീസിയ 1438 റജബ് )

MP3   4 MB..