റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ 12 നു നബിദിനാഘോഷാമോ ??? : MOULAVI RASHEED CHALAVARA

chalavara

റബിഉല്‍ അവ്വൽ 12ന് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുന്നു. പിശാജുകളും വഹാബികളും മാത്രം ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കളിയാക്കുന്നവരെ എന്ത് കൊണ്ട് സലഫികള്‍ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നില്ല ????????
മൌലവി റഷീദ് ചളവറ ( SHORT CLIP / 2.90 MB)
PLEASE CLICK DOWNLOAD BUTTON TO DOWLOAD

Comments are closed.