06_വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം _ 1438- റബീഉല്‍ ആഖിർ 15_ ജുമുഅ ഖുതുബ

home-6

ജുമുഅ ഖുതുബ _ വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം ഭാഗം 6
jumua khutuba _ veed islaamikamaakkam part 6
ഹാഷിം സ്വലാഹി ( മസ്ജിദുൽ റഹ്‌മാൻ വാടാനപ്പള്ളി)
Hashim swalahi ( Masjidul Rahman Vatanappalli
1438 റബീഉല്‍ ആഖിർ 15…………..

ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക….
വിനോദങ്ങൾ വിപത്തുകളാകുമ്പോൾ…
നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ മരണാനന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ മക്കളാകും ?