05_വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം _ 1438- റബീഉല്‍ ആഖിർ 8_ ജുമുഅ ഖുതുബ

part-05
part-05

ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷൻമാരുടെ ഇടകലരൽ ഒഴിവാക്കുക.
‘ മെഹ്റ മുകൾ’
ആരൊക്കെ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.