1440 അറഫാ ഖുതുബ_മലയാളം വിവര്‍ത്തനം : SHAMSUDEEN BIN FAREED PALATH_ 1440 DUL HIJJAH_2019

arafa-kutuba

ARAFA KHUTUBA_SHAIKH MUHAMED HASSAN AALU SHAIKH
خطبة عرفه _ الشيخ محمد حسن آل شي
അറഫാ ഖുതുബ _ശൈഖ് മുഹമ്മദ്‌ ഹസ്സന്‍ ആലു ശൈഖ്
1440 _2019
DOWNLOAD_PLAY


MALAYALAM TRANSILATION: SHAMSUDHEEN BIN FAREED PALATH
മലയാളം വിവര്‍ത്തനം : ശംസുദ്ധീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ് പാലത്ത്

 

arafa-kutuba