1-13_പ്രഭാതത്തിലെയും പ്രദോഷത്തിലെയും ദികർ ദുആകൾ : KK ZAKARIYA SWALAHI

ADKAAR

ഖുർആനിലും  സുന്നത്തിലും സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിലെയും പ്രദോഷത്തിലെയും ദികർ ദുആകൾ
Part 01:

സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . .

part-1

 

Part 02:
part-2

 

Part 03:
part-3


Part 04:
part-4

 

Part 05:
part-5

Part 06:
part-6

Part 007:
part-7

Part 08:
part-8

Part 09:
part-09

Part 10:
part-10

Part 11:

part-11
،

Part 12:
part-12


تمت _Dars End_ الحمد لله