അഹ്‌ലുസുന്നയുടെ വിശ്വാസം : DR KK ZAKARIYYA SWALAHI_VADANAPPALLI PUBLIC SPEECH 1440_2019

ahlussunnayude-vishvaasam

അഹ്‌ലുസുന്നയുടെ വിശ്വാസം
AHLUSSUNNAYUDE VISHVAASAM (VADANAPPALLI PUBLIC SPEECH)
Dr. K K ZAKARIYYA SWALAHI*
Dr.കെ കെ സകരിയ്യ സ്വലാഹിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പൊതു പ്രഭാഷണം

*അഖീദത്തു അഹ്‌ലു സുന്ന*

❗️എന്താണ് അഹ്‌ലു സുന്ന? !
‼️ആരാണ് അഹ്‌ലു സുന്ന? !
❓എന്താണ് അഹ്‌ലു സുന്നയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ?
🔷എന്താണ് മദ്ഹബ്?
⁉️സലഫികൾ മദ്ഹബുകൾ തള്ളി കളഞ്ഞവരോ? !
♨️സന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോ? !
♻️എന്താണ് തവസ്സുൽ?
⚠️എന്താണ് ഹഖ്, ജാഹ്, ബർകത്ത്?
‼️ഹഖ് ജാഹ് ബർകത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഇടതേട്ടം അനുവദനീയമോ? ❓‼️
*കേൾക്കുക!*
*സത്യം ഗ്രഹിക്കുക!*
⏰2:14:07
*വാടാനപ്പള്ളി പ്രോഗ്രാം.*
(27-1-2019)
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ join https://t.me/masjidurahman