ബലി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ വിധി വിലക്കുകൾ – ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അൽ ഉസൈമീൻ رحمة الله عليه

ahkamu edul adhaa

أحكام وآداب عيد الأضحي
Based On an Artcle by Shaikh Swalih Al Othaimeen Rahmathullahi Alihi  — Transilation by Hashim Swalahi   – – Manglore Programme 1435 Dul Hijjah …Very useful class  .. Listen and Share to  your all

(5.80 Mb)

 

Download