ദാഇശ് (isis) ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ : Shaikh Swalih Bin Humaid Makkah

sxdsddsd

 

ദാഇശ് എന്ന അക്രമി സംഘത്തിന്റെ ഭീകര രൂപത്തെ കുറിച്ചും അവർ ലോകത്തിനു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും കൊലവസാന നാളിലെ ഫിത്നകളെ കുറിച്ചും മസജിദുൽ ഹറമിലെ ഇമാമും ഖതീബുമായ ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ബിന് ഹുമൈദ് ഹഫിദഹുല്ലാഹ് 1436 ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നടത്തിയ വികാര നിർഭലമായ ജുമുഅ ഖുതുബ

2 mb

 

Download