ഈമാൻ ദുർബ്ബലമാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍: KK ZAKARIYYA SWALAAHI

photo_2017-01-03_22-33-12

ഷെയ്ഖ് സ്വാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻ റഹ്മതുല്ലാഹ് യുടെ
مضاهر ضعف العقيدة في هذا العشر _ ഈമാൻ ദുർബ്ബലമാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളും അതിന്റെ ചികിത്സകളും , എന്ന ദര്സ്സും ഷെയ്ഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ് അല്‍ മുനജ്ജദ് രചിച്ച ضاهرة ضعف الإيمان എന്ന രിസാലയുമാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ അവലംബമാക്കിയിട്ടുള്ളത്

KK ZAKARIYYA SWALAHI

PERINTHALMANNA SALAFI MASJID PROGRAME 1438 RABEEUL AWAL