ഗുർബതിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസം നീക്കൽ – Imam Ibnu Rajab Al Hambali

guraba

 

ഗുർബതിന്റെ  (അപരിചിതർ) ആളുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസം നീക്കൽ   :-  ഇമാം ഹാഫിദ് ബിനു റജബ് അൽ  ഹംബലി രഹിമതുല്ലാഹി  അലൈഹി രചിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനം ചെയ്തത്  ഉസ്താദ് മുഹമദ് നസീഫ് ബിന് ഇബ്രാഹീം …

ഹഖിന്റെ കൂടെ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാനെന്നും,  അവസാന  കാലത്ത് വരുമെന്ന്  റസൂൽ صلى اللع عليه وسلم  പ്രവചിച്ച അപരിചിതരുടെ  ലക്ഷണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും വിശദീകരിക്കുകയുമാണ്  ഹദീസിന്റെയും ഖുർആനിന്റെയും സലഫുകളുടെയും ഉദ്ധരണികളും ചേർത്   കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥകർത്താവ്‌ ….

  •  – 5 Mb-Download