ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും കർമ്മ രീതികൾ : SHAIKH ABDUL MUHSIN ABBAD AL BADAR

hajjj

ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും കർമ്മ രീതികൾ : ശൈഖ് അബ്ദുൽ മുഹ്‌സിൻ അബ്ബാദ് അൽ ബദർ രചിച്ച ” തഫ്സീറുനാസികിബി അഹകാമിൽ മനാസികി” എന്ന ഗ്രന്തത്തിൻെറ മലയാളം വിവർത്തനം _ ഡോ : കെകെ സകരിയ്യ സ്വലാഹി മക്കയിൽ വെച്ച് 1437 ദുൽ ഖഅദ മാസത്തിൽ എടുത്ത ക്ലാസ്സ്

ഭാഗം 1 : |
ആമുഖം _ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോകുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട ആദാബുകളും സ്വഭാവങ്ങളും

 

 

ഭാഗം 2 :

ഹജ്ജിന്റെ ലക്‌ഷ്യം തൗബ … ഹജ്ജും ഉംറയും കഴിവുള്ളവന്റെ മേൽ നിർബന്ധ ബാധ്യത…ഹജ്ജിന്റെ നിബന്ധനകൾ… ഹജ്ജിനു പകരക്കാരനെ അയക്കേണ്ടതെപ്പോൾ ?…മഹ്‌റം ഇല്ലാതെയുള്ള ഹജ്ജും ഉംറയും… ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും റുക്നുകൾ …

 

 

 

ഭാഗം 3 :

ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും മീകാതുകൾ …ഹജ്ജിന്റെ വാജിബാത്തുകൾ … ഇഹ്‌റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ…

 


ഭാഗം 4 :

ഇഹ്‌റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്കു നിഷിദ്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ച …

 


ഭാഗം 5 :

ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും കർമ്മ രീതികൾ  ; തുടർച്ച ( After Magrib Prayer dulqada 23 fri)

 


ഭാഗം 6 :

ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും കർമ്മ രീതികൾ  ; തുടർച്ച ( After Isha Prayer dulqada 23 fri)

 

ഭാഗം 7 :

  • ത്വവാഫിലെ സുന്നത്തുകൾ
  • ത്വവാഫിലെ ബിദ് അതുകൾ
  • ഖബറുകൾ  ത്വവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇസ്‌ലാമിക വിധി ?

 

ഭാഗം 8

സംസം വെള്ളത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ടതകൾ  …
സഫാ മർവകൾക്കിടയിലുള്ള  നടത്തം …
തല മുണ്ഡനം ചെയ്യൽ … അറഫയിൽ നിൽക്കൽ …
കൈ ഉയർത്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ …
അറഫാ നോമ്പിന്റെയും (ഹാജിമാർക്കല്ല)  അറഫയിലെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും   ശ്രേഷ്ടതകൾ

ഭാഗം 9

മുസ്ദലിഫയിൽ രാപാർക്കലും പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ കർമ്മങ്ങളും

 

:Daras will be continue… إن شاء الله