ഇല്‍മിന്റെ മഹത്വം സലഫുകളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ… : SALMAN SWALAHI

ilminte-mahatwam

علمന്റെ മഹത്വം സലഫുകളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ
🗓 16 جمادى الأولى 1439 هـ
02 February 2018
📍 دار العلوم الأثرية قطر
⌚️ 33:10 minutes

🎤 സൽമാൻ സ്വലാഹി