1-09_ഇസ്ലാമിക കുടുംബo_വഴിവിളക്ക് ദുറൂസ് :NASAR MADANI 1439 h

islamika-kudumbam

*صَوْتُ الحَقِّ ..صَدَى العِلْمِ*
*നേരിന്റെ ശബ്ദം – അറിവിന്റെ പ്രതിധ്വനി*

*VAZHI VILAKK* *വഴിവിളക്ക്
ഇസ്ലാമിക കുടുംബo
Islamilka kudumbam


PART 01 :  ആമുഖം_AAMUGHAM_INTRODUCTION


 

PART 02 : ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ …
DAAMYATHATHILEKK PRAVESHIKKUMPOL


 

PART 03 : മലക്കുകളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാന്‍ …
MALAKKUKALUDE PRAARTHANAKK UTHARAM KITTAAN …


 

PART 04  : മക്കള്‍ വിവാഹ പ്രായമായാല്‍ ..
MAKKAL VIVAAHA PRAAYAMAAYAAL


 

PART 05  :  ഇണകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ _INAKALE THERANJEDUKKUMPOL

 


PART 06 :  വധുവിനെ   തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ _VADHUVINE THERANJEDUKKUMPOL

 


PART 07  :കുടുംബ  നിയന്ദ്രണാധികാരം പുരുഷന് _NIYANDRANAADHIKAARAM PURUSHANU
സൂറത്ത് നിസാഇലെ 34 ആമത്തെ ആയതിന്റെ വിശദീകരണം ..

 


PART 08 : രക്ഷിതാക്കള്‍  മക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍  ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും   RAKSHITHAAKKAL CHODYAM CHEYYAPPEDUM
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  എന്ന ഹദീഥ് വിശദീകരണം 


PART 09 :
ഗ്രിഹനാഥന് ഉണ്ടാകേണ്ട ചില ഗുണങ്ങള്‍ _ GRIHA NAADHANU UNDAAKENDA CHILA GUNANGAL


******************************

DARS 10 – 19   AVAILABLE  THIS LINK…  PLEASE COPY PAST

B: 10_18 ഇസ്ലാമിക കുടുംബo_വഴിവിളക്ക് ദുറൂസ് :NASAR MADANI 1439 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART 19
വിവാഹത്തിന്റെ ചില മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 03_
പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവാദമില്ലാത്ത വലീമയുടെ സദസ്സുകള്‍  _PANKEDUKKAAN PAADILLAATHA VALEEMAKAL

 

PART 20
വിവാഹത്തിന്റെ ചില മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 04_
പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവാദമില്ലാത്ത  വലീമയുടെ സദസ്സുകള്‍ _2  _PANKEDUKKAAN PAADILLAATHA VALEEMAKAL_ Part 2PART 21
വിവാഹത്തിന്റെ ചില മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 05
വലീമയില്‍ ഇസ്രാഫ് (ദൂര്‍ത്ത്‌)  ഒഴിവാക്കുക ,ദമ്പതികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
VALEEMAYIL ISRAAF (DHOORTH) OZHIVAKKUKA,  DAMBATHIMAARKKULLA PRAARTHANA

   

PART 22
ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക്  പ്രവേശിച്ചവ
ര്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 01
DAAMBYATHATHILEKK PRAVESHICHAVARKKULLA MAARGGA NIRDESHANGAL 01