“ജീവിതമെന്ന അവസരം” JUMUA KHUTBA _SAIDI BIN SHARIEF_KARAPARAMB_13.11.2020

“ജീവിതമെന്ന അവസരം
JEEVITHAM ENNA AVASARAM

▶️ സലഫുകൾ പരസ്പരം നൽകുന്ന ഉപദേശം
▶️ ഇബ്നു ഉമർ (റ)വിനെ കരയിപ്പിച്ച ആയത്ത്

🎙️ സാജിദ് ബിൻ ഷരീഫ് وفقه الله

🕌 മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്
MP3  AUDIO