ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _1439 DUL HIJJAH 19

jumua-khutuba-poster

ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _ദുല്‍ ഹിജ്ജഹ് 19_ JUMUA KHUTUBA_1439 DUL HIJJAH 19


01_പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ശുക്‌റും സബ്റും_PAREEKSHANANGALILE SWABARUM SHUKRUM_NIYAF BIN KHALID_KANNUR CITY SALAFI MASJID

02_അബൂത്വവീൽ (റ) വിന്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണം_ഹാഷിം സ്വലാഹി _ ABU THVAVEEL (RA) NTE ISLAM SWEEKARANAM_HASHIM SWALAHI_MASJIDUL IHSAN AYIALAKKAD

03_ ഇസ്ലാമിനെ പ്രളയത്തിൽ മുക്കി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനമോ?
അബ്ദുല്‍ റഊഫ് നദ്വി _ISLAAMINE PRALAYATHIL MUKKI DURITHAASVAASA PRAVARTHANAMO_
VATTAKKINAR SALAFI MASJID CALICUT

04
മക്കാഹറമിന്റെ ശ്രേഷ്ടതകൾ_കെകെ സകരിയ്യ സ്വലാഹി
MAKKA HARAMINTE SHRESTATHAKAL_KK ZAKARIYYAA SWALAHI_SHARAARA MASJID TLY KANNUR