ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _1439 DUL HIJJAH 26

jumua-khutuba-poster

telegram channel link : https://t.me/voiceofsalafwebsite

01_ PART 03മക്കഹറമിന്റെ ശ്രേഷ്ടതകൾ _MAKKA HARAMINTE SHRESHTTATHAKAL_KK ZAKARIYYA SWALAHI_SHARARA MASJID TLY


02_മുഹർറം, നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്_ MUHARAM ; NAAM SHRADHIKKENDATH_RASHEED CHALAVARA_BANGLORE SALAFI [email protected] BTM LAYOUT

03_നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത _NARAKATHINTE BAYAANAKATHA_NIYAF BIN KHALID_KANNUR CITY MASJID

04_സ്വവർഗരതി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നീചവൃത്തി
SWA VARGGA RATHI ISLAAM ORIKKALUM AMGEEKARIKKAATHA NEECHA PRAVARTHI_HASHIM SWALAHI_MASJIDUL IHSAN AYILAKKAD

05_*സ്വവർഗാനുരാഗികൾക്കൊരു താക്കീത് ! _ SVA VARGGAANURAAGIKALKKORU THAAKKEETH_SHAMSUDEEN FAREED_MASJIDURAHMAN VATANAPALLI THRISUR

06_തൌഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യം _THOUHEEDINTE PRAADHAANYAM_SAEED BIN ABDUSSALAM_MANGLORE