ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _1440 MUHARAM 11

muaharam-11_1440

ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍__ MUHARAM 11_1440

ഇതും  ബിദ്അത്ത് തന്നെ
ITHUM BIDAATH THANNE_SHAMSUDEEN FAREED PALATH

അമലുകൾ പതിവാക്കുക..AMALUKAL PATHIVAAKKUKA_HASHIM SWALAHI (MASJIDUL IHSAN AYILAKKAD)

വിവാഹ മോചനം_VIVAAHA MOCHANAM_ABDUL RAUF NADWI ( VATTAKKINAR KHTUBA)