ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _1440 RABEEUL AWAL 15

ra-awal-15

ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍__RABEUL AWAL 15_ 2018 NOV 23

1 നമ്മുടെ റസൂൽ
صلى الله عليه والسلم
ന്റെ വേർപാട്- ബാക്കി വെച്ച പാഠങ്ങൾ
NASEEM ALI_KARAPARAMBA KUTUBA


2 മസ്ജിദുകളുടെ മഹത്വം 
SAAJID KARUVARAKUND|_MASJIDUL MUSLIMEEN_KRISHNAPURA MANGLORE


03: “ഹൃദയം മലിനമാക്കുന്ന,
അതിൽ കാപട്യം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന,
പിശാചിന്റെ ശബ്ദമായ…
സംഗീതം”  NIYAF BIN KHALID_ KANNUR CITY MASJID


04: പുത്തനാശയങ്ങളും, പുത്തൻ വാദികളുടെ ന്യായീകരണങ്ങളും
KK ZAKARIYYA SWALAHI _ SHARARA MASJID


05: നിരാശയും വിഷാദവും;  വിശ്വാസിയുടെ നിലപാട്
SHAMSUDEEN PALATH_MASJIDUL RAHMAN VATANAPALLI


06: പ്രവാചക സ്നേഹം അവസാനിക്കുന്നില്ല..
HASHIM SWALAHI_MASJIDUL IHSAN AYILAKKAD