ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _1440 ശവ്വാല്‍ 18 _2019 ജൂണ്‍ 21

shawal-poster-1440

ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _1440 SHAWAL 18 _2019 JUNE 21

1
പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറാതെ.. SHAMSUDEEN BIN FAREED PALATH

2
ശുദ്ധിയുടെയും ശുചിത്വത്തിൻ്റെയും ദീൻ NIYAF BIN KHALID

3
നമ്മുടെ വീടുകൾ തകരാതിരിക്കാൻ  ABDUL MUHSIN AIDEED

4
“വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ” HASHIM SWALAHI

5  അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഔലിയാക്കള്‍  RASHEED CHALAVARA