കനത്ത ചൂട് ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ _DR ZAKARIYYA SWALAHI RAHIMAHULLAH

*’ കനത്ത ചൂട് ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ’*
Kanatha chood ; chila munnariyippukal
🎙 *ഡോ കെ.കെ. സകരിയ്യാ സ്വലാഹി*

🚧 മർക്കസ് ഇമാം അഹ്മദ് ബ്നു ഹമ്പൽ കാരപ്പറമ്പ്
ഹിജ്റ 1440 : റജബ് – 22
(29-3-19)