” വേദനകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന , ഗുറബാഉകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ “

manhajussalaf_66

كشف الكربة في وصف اهل الغربة


 

{.هذه الرسالة تحتوي على وصف أهل الغربة، الذين قال عنهم النبي – صلى الله عليه وسلم – { بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء

 അൽ ഹാഫിദ് ഇബ്നു റജബ് അൽ-ഹമ്പലി رحمه الله تعالى യുടെ രിസാലയുടെ PDF ഫയൽ താഴെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം .

Download pdf : 227 kb

ar_kashfulkurba

മലയാളത്തിലുള്ള വിശദീകരണം 13 FILE കളിലായിക്കൊണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ ബട്ടണ്‍ click ചെയ്യുക.