01_35 കിതാബുതൗഹീദ് : SHAIKH MUHAMED BIN ABDUL VAHAAB 1703 AD – 1115 h

kithaabu-thouheed

https://telegram.me/kithabutTawheed
ശിയാക്കൾക്കും ഖുബൂരികൾക്കും അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ ഉലമാക്കളുടെ ഗ്രൻഥങ്ങളും മുഹാളറകളും (ദർസുകൾ) പണ്ടേ കണ്ണിലെ കരടാണ് … കാരണം ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ശിർക്കിന്റെയും കുറാഫാത്തിന്റെയും മുനയൊടിക്കുകയും ഉൻമൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ..
ഇത്തരം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അറേബിയൻ ഭൂഖണ്ഡ മുൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷിച്ച സൗദി അറേബിയയിലെ മുജദ്ദിദായിരുന്ന ( ഭരണപരിഷ്‌കർത്താവ്) ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കിതാബുതൗഹീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ്‌ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന്റെയും തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സ് … ഇത് മുഴുവനായും എടുത്തു തീർക്കുവാൻ വിവർത്തകനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ നമുക്കും അദ്ദേഹത്തിനും അല്ലാഹു ആഫിയത് നൽകുമാറാകട്ടെ ..അമീൻ

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ  കിതാബുതൗഹീദ്
Transilation By Niyaf Bin Khalid ( Thalasery Program)

Part 01 : ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഹ്രസ്വ ചരിത്രം 

Part 02:

Part 03:

 

Part 04:

 

Part 05:

 

 

Part 06:

 

 

Part 07:

 

Part 08:


Part 09:

Part 10:

Part 11:

 

Part 12:

 

Part 13:

Part 14:

Part 15:

 

 

Part 16:

 

 

Part 17:

 

Part 18:

 

 

Part 19:

Part 20:

 

Part 21:

Part 22:

 

Part 23:

 

Part 25:

 

 

Part 26:

 


Part 27:

 

Part 28:

 

 

Part 29:


Part: 30

 

 

Part 31:

 

 

Part 32:

Part 33:

Part 34:

Part 35:

 

 

 

inshaaAllaah .. this class full  will upload in this week ..

Jazakallah |Khair