1-5 മസ്ജിദുല്‍ അഖ്സയുടെയും ഫലസ്തീനിന്റെയും നേര്‍ ചരിത്രം _ SAJID BIN SHAREIF_2021 MAY_1442 SHAVAL

aqsa

“ഫലസ്തീൻ്റെയും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെയും ചരിത്രം.”

അബൂ മുഹമ്മദ് സാജിദ് ബിൻ ശരീഫ് وفقه اللّه

🕌മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ കാരപ്പറമ്പ്

PART1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5