മിസ് വാക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ : SALMAN SWALAHI 1441 2020

misvak

മിസ് വാക് ചെയ്യൂ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിനേടാം
വഫാത്താകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും മിസ് വാക്ചെയ്യുന്ന നബി صلى الله عليه وسلم
നിരവധിഹദീസുകളുണ്ടായിട്ട്പോലും ജനങ്ങജിലധികപേരുംമിസ് വാക് ചെയ്യാത്തത് അൽഭുതംതന്നെ !!ഇമാം സ്വൻ ആനി رحمة الله عليه
മിസ് വാകിന്റെ 15 ഫാഇദകൾ!
ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം رحمه الله

21:02:2020 Friday
⏰ 33:21 minutes

🎤സൽമാൻ സ്വലാഹി