നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം… ഇനിയും നാം ശരിയായി വിനിയോഗിച്ചില്ലാ, എങ്കിൽ! YAHYA BIN ABUL RAZAQ_1442 JAMADUL AWAL

🗓١٤٤٢_ جماد الاول
#النصيحة

നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം…
ഇനിയും നാം ശരിയായി വിനിയോഗിച്ചില്ലാ, എങ്കിൽ!
▶️ 00:47:05

🕌 മസ്ജിദ് ദാറുസ്സലാം, കുഴിപ്പുറം.

🎙️ യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്