പഠിക്കുക _പകര്‍ത്തുക ഏതാനും ഉപദേശങ്ങള്‍ _DR KK ZAKARIYYA SWALAHI RAHIMAHULLAH

upadeshangal_kk-zakariyya

പഠിക്കുക _പകര്‍ത്തുക   ഏതാനും ഉപദേശങ്ങള്‍ _
DR KK ZAKARIYYA SWALAHI RAHIMAHULLAH
( കെകെ സകരിയ്യ സ്വലാഹിയുടെ  VOICE RECORDER ല്‍ നിന്നും ലഭിച്ച സുപ്രധാന ക്ലാസ് )

PART 1

PART 2