സലഫിയ്യത്തും ചില കുപ്രചാരണങ്ങളും : SHAMSUDHEEN FAREED

VATTATHANI

ഇസ്‌ലാമിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച കക്ഷികൾ … തീവ്രാദയത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ ഇഖ്‌വാനീ_ ഖവാരിജിയത്തിലൂടെ…  സലഫി  കുപ്പായമണിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒറ്റുകാരോട് … സലഫിയ്യത് എന്നത് സുതാര്യവും ഭീകരതക്ക് എതിരും *** ആധുനിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ വാക്താക്കളായ മൗദൂദിയുടെയും സയ്യിദ് ഖുതുബിന്റെയും കേരളത്തിലെ പ്രചാരകർ ആര് ….

സലഫിയ്യത്തും ചില കുപ്രചാരണങ്ങളും :
വട്ടത്താണി ( മലപ്പുറം) പ്രോഗ്രാം 1437 ശവ്വാൽ
Usthad Shamsudheen Fareed Palath ***
Mp3