സമസ്തക്കാരുടെ തൌഹീദും സലഫുകളുടെ തൌഹീദും ; അമ്പലക്കടവ് ഫൈസിക്ക് മറുപടി : BASHEER SALAFI POOLAPPOYIL_ 1439 H SHAWAL

thauheed

സലഫുകളുടെ തൌഹീദ്  ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനോ ???

സുപ്രഭാതം പത്രത്തില്‍ വന്ന ക്ഷുദ്ര ലേഖനത്തിന്  അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് ഫൈസി  അമ്പലക്കടവിക്ക്  മറുപടി …
BASHEER SALAFI POOLAPPOYIL_ AL ISLAH MONTHLY CHIEF EDITOR