സമയമെന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം_1439 ജമാദുൽ ആഖിർ 17_NIYAF BIN KHALID

സമയമെന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം _ജുമുഅ ഖുതുബ : കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ് _1439 ജമാദുൽ ആഖിർ _17_നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്


SAMAYAMENNA NAMMUDE JEEVITHAM_JUMUA KHUTUBA_KANNUR CITY SALAFI MASJID_ 1439 JAMADUL AKHIR 17_NIYAF BIN KHALID