ശഅബാനിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ : KK ZAKARIYYA SWALAHI

Untitled (2)

ശഅബാനിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ _ മക്ക ജർവ്വൽ മസ്ജിദ് ഫല്ലാതയിൽ നടന്ന ഡോ:കെകെ സകരിയ്യ സ്വലാഹിയുടെ  പഠനാർഹമായ ക്ലാസ് *******************ശബാനിന്റെ ശ്രേഷ്ടതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ദുർബലമായതും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച്  ആഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ ഉലമാക്കൾ  നടത്തിയ വിവരണം സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നു …

1437 Shaban_ Jarval _Makkah al Mukaramah
PLAY / DOWNLOAD

PART 01:

Download

 

 

 

PART 02:

Download