തബ്ലീഗുകാരന്റെ തൽബീസുകൽക്ക് മറുപടി – Niyaf Bin Khalid

thableeg

അഹ്ലുസ്സുന്നതിന്റെ ഉലമാക്കൾ എന്ത് കൊണ്ട്  ദുർബ്ബലമായ ഹദീസുകളെ തള്ളിക്കളയുന്നു???… ദുർബ്ബലമായ ഹദീസും മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാടും എന്തായിരുന്നു ??… സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടി കുഴക്കുന്ന തബ്ലീഗ് ജമാഅതുകാർക്ക്  അഹ്ലുസ്സുന്നതിന്റെ  മറുപടി…

ഓഡിയോ  ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .. മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുക.

Download